zaterdag 22 april 2023

Neanderthal • artifacts • fontmaure • paleolithic • mousterian • jasper

Neanderthal • artifacts • fontmaure • paleolithic • mousterian

Mijn kleine verzameling jaspis werktuigen gemaakt door Neanderthalers. 

Vindplaats: een heel klein gebied in Frankrijk. 
De plek is momenteel niet meer toegankelijk voor publiek. 

Ouderdom van de voorwerpen: 80.000 - 40.000 jaar oud.  

Geen opmerkingen:

Neanderthal • artifacts • fontmaure • paleolithic • mousterian • jasper

Mijn kleine verzameling jaspis werktuigen gemaakt door Neanderthalers.   Vindplaats: een heel klein gebied in Frankrijk.   De plek is moment...